ΠΡΑΤΑΝΟΣ


Γραφείο τελετών

Διεύθυνση: Τρίλοφος
Τηλέφωνο: 2392061815
e-mail: teletespratanos@yahoo.gr
Website:www.teletespratanos.gr