ΣΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εμπόριο Γεωργικών Εφοδίων

Διεύθυνση: 
 ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1
Τηλέφωνο: 2392043498
e-mail: georgespas@yahoo.gr
Website:-