ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΙΟΥΔΗ

Μηχανουργείο

Διεύθυνση: 
ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22

Τηλέφωνο: 2392042027
e-mail:kotsioudis@hotmail.com
Website:www.kotsioudis.gr