ΝΙΚΗΤΙΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Διεύθυνση: 
 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56

Τηλέφωνο: 2392045033
e-mail:-
Website:-