ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εμπόριο Φρούτων

Διεύθυνση: 
 Παν.Καβαρδίνα 2
Τηλέφωνο: 2392042934,2392044844
e-mail: -
Website:-