ΤΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ζαχαροπλαστείο

Διεύθυνση: 
 Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24
Τηλέφωνο: 2392042507
e-mail: -
Website:-