ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ταβέρνα

Διεύθυνση: 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2392044064 2392044199
e-mail: -
Website:-