ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Οικοδομικά υλικά

Διεύθυνση: 
 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΥΡΑΚΙ
Τηλέφωνο: 2399061301
e-mail:-
Website:-