ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτωνΔιεύθυνση: 
  Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 4
Τηλέφωνο: -
e-mail:-
Website:-