ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

Συστήματα Ασφαλείας

Διεύθυνση: 
 Αλ. Παπάγου 1
Τηλέφωνο: 2392042206
e-mail: timos@kargopoulos.gr
Website: www.kargopoulos.gr