ΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λογιστικό γραφείο

Διεύθυνση: 
 Βασιλέως Γεωργίου 6
Τηλέφωνο: 2392041811
e-mail: tzinaslog@yahoo.gr
Website:-