ΚΥΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Γραφικές τέχνες

Διεύθυνση: 
ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  41

Τηλέφωνο: 2392044400
e-mail:ekirkos@otenet.gr
Website:-