ΝΤΟΝΟΥΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αγρός και κήπος)

Αγροεφόδια

Διεύθυνση: 
 1o χλμ Επανομής-Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2392044288
e-mail:  info@agros-kipos.gr
Website: www.agros-kipos.gr