Α. ΜΑΚΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

Υλικά οικοδομών, εμπόριο ξυλείας, είδη υγιεινής

Διεύθυνση: 
 2ο ΧΛΜ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2392049029
e-mail: info@makarinas.gr
Website: makarinas.gr/etairia