ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ψυκτικός

Διεύθυνση: 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 4

Τηλέφωνο: 2392042457
e-mail:-
Website:-