Χ. ΣΙΑΜΑΝΤΑ

Πρακτορείο ΟΠΑΠ

Διεύθυνση: 
 Πλ.Μεταξά - Γρ.Δημόπουλου 6
Τηλέφωνο: 2392044144
e-mail: -
Website:-