ΣΑΡΒΑΝΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ (ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Διεύθυνση: 
 -
Τηλέφωνο: 2392044624
e-mail: sarvanisg@yahoo.gr
Website:-