ΚΑΛΠΑΚΗΣ Π.

Πρατήριο καυσίμων

Διεύθυνση: 
 1ο ΧΛΜ ΕΠΑΝΟΜΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310473774
e-mail:-
Website:-