ΜΠΟΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ψυκτικός

Διεύθυνση: 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ 16

Τηλέφωνο: 2392042449
e-mail:-
Website:-