ΚΟΥΡΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διεύθυνση: 
ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19

Τηλέφωνο: 23920 42125
e-mail:-
Website:-