ΣΦΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

Διεύθυνση: 
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Τηλέφωνο: 6972125966, 2310318695
e-mail:-
Website:-