ΤΟΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρατήριο άρτου

Διεύθυνση: -

Τηλέφωνο: 2392042920
e-mail:tollis@mycosmos.gr
Website:-