ΚΑΓΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ-ΤΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κατασκευή επίπλων

Διεύθυνση: 
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 32

Τηλέφωνο: 2392042961
e-mail:-
Website:-