ΤΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (KYMA)

Beach Bar , Cafe, Bar

Διεύθυνση: 
 Πάλιουρα Επανομής
Τηλέφωνο: 2392041442
e-mail:  info@kymabeach.gr
Website: www.kymabeach.gr