ΣΑΤΡΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 


Καρδιολόγος με ιδιωτικό ιατρείο στην Επανομή

Triplex, Triplex καρδιάς,

Ηλεκτροκαρδιογράφημα,Κολπική μαρμαρυγή, Στεφανιογραφία κ.α. 

Διαθέσιμες υπηρεσίες: Stress echo (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία),Ανευρύσματα, Αρρυθμίες, Αρτηριακή πίεση, Αρτηριακή υπέρταση,

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 10, Επανομή

Τηλέφωνο: 2392303502, 6946079182

e-mail: -


Website:-